sprzęt do dezynsekcji

Dezynsekcja – kiedy należy wezwać specjalistów

Istnieją domowe sposoby walki z insektami. Każdy na początku niemal zawsze próbuje pozbyć się ich samodzielnie. Czasami dezynsekcja ta skazana jest z góry na porażkę, choć pełny ufności w środki chemiczne domownik może tego nie wiedzieć. Jak wynika z doświadczenia ABC Insekt na przykładzie realizacji w Ełku i innych miastach, środki chemiczne oczywiście są skuteczne, ale też należy jasno powiedzieć – powierzchownie. Ich zastosowanie może więc usunąć owady z mieszkania, lecz nadal będą one stanowiły zagrożenie. Jest tak, gdyż skuteczne usuwanie insektów musi zakładać zniszczenie ich gniazd, które zawsze znajdują się poza miejscem ich żerowania.

Metody „domowej” walki z insektami

Po ujawnieniu się nadmiernej liczby insektów: mrówek, much, karaluchów, pająków, os, czy owadów kuchennych (mole) i łazienkowych (rybiki cukrowe), zwykle następują próby walki z nimi. Pojedyncze osobniki nie wzbudzają dużego lęku, szczególnie jeśli widywane są każdego roku i nigdy nie doszło do ich plagi. Wysiłki w ich usunięciu rosną wraz z liczbą insektów.

dezynsekcja lazienkiWśród domowych metod stosuje się wtedy:

  • środki chemiczne zalecane na różnego typu owady i ogólnodopstępne w sklepach – jest to oczywiście rozsądne działanie, które może okazać się skuteczne, jednak zależy to od skali plagi owadów; zastosowanie środków chemicznych jest też zwykle pierwszym krokiem każdego domownika próbującego poradzić sobie z insektami;
  • parę wodną – metoda ta przyjęła się szczególnie w odpluskwianiu, należy jednak zaznaczyć, że bardzo często nie jest wystarczająca;
  • dym – kojarzony z pozbywaniem się os i szerszeni, należy jednak zaznaczyć, że po pierwsze jest to metoda niebezpieczna dla zdrowia (ukąszenia), jeśli stosuje ją osoba niedoświadczona, a po drugie nie w pełni skuteczna (trzeba m.in. dokładnie określić miejsce położenia gniazda, które często jest ukryte);
  • środki mechaniczne – łapki na muchy, różnego rodzaju pułapki, tablice, specjalne lampy elektryczne, lepy i inne urządzenia, skuteczne są jedynie w ograniczonym zakresie; natomiast nie działają w przypadku plagi owadów.

I ostatni punkt właściwie wyjaśnia tytułowe pytanie: kiedy wzywać specjalistów? Należy to zrobić wówczas, gdy obecność owadów zaczyna domownikom utrudniać życie. Wynika to zawsze z ich liczby, która i dziwi, i znacznie przekracza normę.

Co więcej zrobią specjaliści podczas prac w Ełku i nie tylko

Na podstawie doświadczeń naszych specjalistów również w Ełku, możemy wskazać, co ponad standard mogą zrobić specjaliści i dlaczego warto ich wezwać. Wobec stosowania sklepowych i domowych metod walki w insektami, specjalistyczna firma:

  • dostosuje metody walki do określonego rodzaju owadów – zawsze sprawdzone i najbardziej skuteczne w danym przypadku,
  • da gwarancję przeprowadzonego zabiegu – a zależnie od filozofii firmy przeprowadzi bezpłatnie kolejną dezynsekcję, jeśli pierwotne zabiegi okażą się nieskuteczne,
  • przeprowadzi dezynsekcję zintegrowaną – czyli użyje dwóch metod, co zagwarantuje lepsze efekty,
  • jeśli będzie to konieczne, przeprowadzi zabieg z użyciem środków biologicznych – których nie powinno się stosować bez dodatkowych uprawnień.

Profesjonalna dezynsekcja jest jedynym rozwiązaniem w przypadku plagi różnego typu owadów. Miejsca bowiem, w których się one pojawiają są tylko ich terenem łowieckim. Trzeba pamiętać, że owady tworzą kolonie, których gniazda, przynajmniej najbardziej dokuczliwych, jak karaluchy czy mrówki, są często bardzo oddalone od kuchni czy łazienki. Jedynie usunięcie ich gniazd, a w niektórych przypadkach królowych, da gwarancję skuteczności całego zabiegu.

Sprawdź również W jakich sytuacjach i gdzie dezynfekcja jest konieczna?

Usługi ABC Insekt

Menu