sala operacyjna po dezynfekcji

W jakich sytuacjach i gdzie dezynfekcja jest konieczna?

Bakterie, wirusy i różnego rodzaju inne mikroorganizmu są wręcz wszędzie: we wdychanym przez nas powietrzu, na przedmiotach codziennego użytku, na urządzeniach sanitarnych i wielu innych miejscach. Nie wszystkie stanowią dla nas zagrożenie, niektóre są wręcz potrzebne do życia. Aczkolwiek przed częścią z nich musimy się bronić i stosować dezynfekcję, czasem wiedząc, że określone miejsce tego wymaga, a w wielu przypadkach cyklicznie, gdyż zagrożenie jest ściśle skojarzone ze specyficznymi warunkami, które je tworzy.


Gdzie wykonujemy dezynsekcję „z urzędu”?

Te warunki i miejsca, wraz z naszą wiedzą na temat epidemiologii, wymuszają działania zapobiegawcze, służące eliminacji zagrożenia zakażeniem, zarażenia się chorobą. Istnieją przy tym miejsca, w których odkażanie przeprowadza się cyklicznie, gdyż jesteśmy w nich szczególnie zagrożeni. W nich właśnie przeprowadza się okresową dezynfekcję „z urzędu” – z konieczności, a są to:

 • dezynfekcja jest konieczna w laboratoriumszpitale i wszelkiego typu inne ośrodki lecznicze,
 • hotele, motele, akademiki, bursy, internaty i inne miejsca, w których następuje częsta zmiana mieszkańców – dotyczy to pościeli, ręczników, materacy, jak również całych pomieszczeń,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów,
 • żłobki, przedszkola i szkoły, w których dezynfekcji poddaje się: zabawki, urządzenia wspólnego użytku, jak kojce, oraz całe pomieszczenia,
 • obiekty hodowlane – obory, chlewnie, kurniki, a nawet pasieki i w wiele innych miejsc,
 • gabinety odnowy biologicznej i kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, a także sauny, baseny etc.,
 • kuchnie, szczególnie restauracyjne,
 • stare budynki przed przystosowaniem ich do zamieszkania.

Z pewnością istnieje wiele więcej miejsc, w których zapobiegawczo należałoby stosować dezynfekcję cyklicznie, lecz wymienione wyżej są do tego bezwzględnie zobligowane.

Sytuacje wymagające doraźnego odkażania

Natomiast sytuacje wymagające zastosowania doraźnych, lecz rutynowych działań odkażających skojarzone są zazwyczaj z chorobami, zagrzybieniem ścian w mieszkaniach, na co wpływa wilgoć czy alergenami. W takim wypadku dezynfekcję przeprowadza się m.in. na następujących przedmiotach i w sytuacjach:

 • łóżku, na którym przez dłuższy czas leżała chora osoba,
 • mieszkalnych pomieszczeniach, których ściany uległy zagrzybieniu,
 • przy występowaniu czynników alergogennych, w tym sezonowych,
 • w obiektach, w których wystąpiła epidemia jakiejś choroby (obiekty pozaszpitalne, jak nawet miejsce pracy),
 • a także wówczas, gdy często chorujemy i lekarz nie potrafi odnaleźć tego przyczyn – czasem wiążą się one z warunkami mieszkaniowymi.

Co zapewnia skuteczność dezynfekcji?

Skuteczność chemicznego lub naturalnego (ozonowanie, dezynfekcja termiczna) zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych jest zależna od kilku czynników. Wzrasta w wysokiej temperaturze, przy dużej wilgotności oraz oczywiście w przypadku zastosowania dużego stężenia preparatów dezynfekujących.

Trzy wymienione czynniki mają decydujące znaczenie w walce z mikroorganizmami. Przy bardzo dużym wyborze środków chemicznych, jakim dysponują firmy DDD, ich skuteczność jest jednak różna. Dlatego też należy dodać czwarty, istotny czynnik warunkujący skuteczność odkażania w postaci – doświadczenia i wiedzy zespołu go przeprowadzającego.

Rozpoznanie sytuacji, miejsca, wiedza o drobnoustrojach występujących w określonych okolicznościach, o ich biologii, namnażaniu się, odpornościach etc., jest niezwykle ważna przy wyborze środków stosowanych w dezynfekcji, a jest ich wiele. Wykorzystuje się: związki chloru, fenolowe, aldehydy, kwasy, nadtlenek wodoru, alkohole, jodofory, związki aminowe i promieniowanie.

Tylko doświadczony zespół przeprowadzający dezynfekcję właściwie dobierze i połączy ze sobą wszystkie czynniki, które skutecznie zlikwidują zagrożenie epidemiologiczne.

Usługi ABC Insekt

Menu