Ochrona zakładu przed szkodnikami

Monitoring DDD

Jednym z naszych głównych działań w kierunku ochrony przed zagrożeniem ze strony owadów i gryzoni jest wdrożenie i organizacja programu ochrony przed szkodnikami w zakładach spożywczych i przetwórstwa spożywczego.

Pest Control proponuje firmom realizację programu profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia. (Studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Studia podyplomowe na kierunku: Zwalczanie Szkodników Sanitarnych- Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie oraz certyfikat z zakresu Pest Control i HACCP wydany przez TÜV Rheinland Group).

Specjalizujemy się w wykonywaniu monitoringów DDD zgodnie z systemem HACCP (GMP/GHP) oraz IPM (Integrowane Metody Zwalczania Szkodników). Takie zabezpieczenie, pozwala na systematyczną ochronę Państwa obiektów przed natarczywością „nieproszonych gości” (insektów, gryzoni). Jest to działanie profilaktyczne, które pozwala na szybką reakcję w przypadku inwazji szkodników. Dzięki wprowadzeniu systematycznej kontroli i ochrony przed szkodnikami, Państwa obiekt będzie miejscem wolnym od gryzoni i owadów.

Ochrona zakładu przed szkodnikami

W ramach monitoringów otrzymują Państwo:

 • pełną dokumentację tzw. „Księgę procedur ochrony przed szkodnikami”, uzupełnianą na bieżąco podczas każdego monitoringu
  instalację Punktów Osłony Sanitarnej (stacje deratyzacyjne i pułapki owadobójcze),
 • obsługę POS zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  pewność, iż wszelkie preparaty i środki zastosowane podczas wykonywania monitoringu lub ewentualnych zabiegów korygujących posiadają zezwolenie Ministra Zdrowia i są dopuszczone do obrotu.

W zakresie świadczenia usługi monitoringu DDD współpracujemy z wieloma zakładami przetwórstwa spożywczego, sklepami, piekarniami, cukierniami, zakładami mięsnymi, wędliniarskimi, itp.

Naszymi klientami są również hotele, restauracje, dyskoteki, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki opieki społecznej, szpitale, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty zarządzające lokalami mieszkaniowymi. Dodatkowo świadczymy swoje usługi dla jednostek oświatowych, urzędów miast i gmin, jednostek państwowych oraz osób prywatnych.

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU JUŻ DZIŚKontakt

Oferujemy

Założenie pełnej dokumentacji:

 • plan zakładu z naniesionymi stacjami i detektorami
 • opracowanie biologii szkodników
 • zasady BHP
 • opis metod zwalczania
 • tabele przeglądów skuteczności i zabezpieczenia
 • wykaz środków chemicznych
 • numery TOX
 • protokoły zabiegów
 • atesty i karty charakterystyki preparatów
 • Monitoring zakładu w ramach profilaktyki.
 • Lustrację zakładu.
 • Montaż sprzętu DDD.
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed szkodnikami wraz z dokumentem szkolenia.
 • W przypadku doraźnych usług np. dezynsekcji przyjazd w przeciągu 24 godzin od powiadomienia lub w 12 godzin w przypadku znacznej infestacji szkodników.
 • Usunięcie martwych szkodników, zabieramy materiał biologiczny i zapewniamy przepisową utylizację (umowa z firmą utylizacyjną).
  Pełna elastyczność usług.
 • Zakup stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów, chwytaczy gryzoni, lamp owadobójczych oraz pozostałego niezbędnego sprzętu DDD.

Usługi ABC Insekt

Menu