Dezynsekcja

Dezynsekcja nie tylko w walce z plagą owadów

Plagi owadów występują bardzo często. Ma to szczególny związek z szybkością ich rozmnażania się. Z pewnością i m. in. z tym właśnie związany jest fakt, o którym donosi WHO, iż co szósty człowiek na ziemi jest zarażony chorobą przenoszoną przez owady.

W Polsce również doświadczamy plag owadów, a szczególnie często mają one miejsce, gdy bagatelizujemy obecność choćby jednego insekta, bo jak wynika z doświadczenia i naszej wiedzy, jego widok jest niemal dowodem na istnienie w pobliżu większej ilości szkodników. I tak np., gdy zobaczymy jednego karalucha możemy być pewni, że w pobliżu jest ich więcej.

Insekty są sprytne i ostrożne. Większość unika kontaktu z ludźmi, często żerują w nocy, tworzą gniazda w niedostępnych dla nas miejscach. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie samodzielnie pozbyć się domowej plagi insektów i musimy wezwać specjalistów do dezynsekcji.

Dezynsekcja w walce z plagą owadów

Podział owadów ze względu na rodzaj zagrożenia

Owady można podzielić ze względu na główne szkody i zagrożenia, jakie stwarzają. W ten sposób wyróżnia się cztery grupy:

  • owady niebezpieczne w kontakcie – są to insekty boleśnie gryzące lub wprowadzające pod skórę niebezpieczny dla życia i zdrowia jad; w naszym klimacie są to głównie osy, szerszenie i pająki, aczkolwiek tylko te latające są niebezpieczne, gdyż zazwyczaj atakują w rojach,
  • owady niszczące żywność – w większości są to różne rodzaje: chrząszczy, wołków, omacnic, a nawet ciem; stanowią one plagę magazynów żywności,
  • owady pasożytujące na człowieku – najpowszechniej występującym reprezentantem tej grupy jest pluskwa żywiąca się krwią człowieka,
    owady przenoszące zarazki i choroby – do tych owadów jesteśmy przyzwyczajeni, gdyż wyróżnia się tu przede wszystkim muchy oraz karaczany i prusaki, aczkolwiek ich plaga może stanowić zagrożenie epidemiologiczne, a też ich najmniejszy kontakt z żywnością ją skaża.

W stosunku do wymienionych kategorii owadów, czynności dezynsekcji przebiegają nieco inaczej. Nie ma jednak wątpliwości, że jest ona w większości przypadków konieczna.

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU JUŻ DZIŚKontakt

Kiedy dezynsekcja jest jedynym ratunkiem?

Z naszego doświadczenia wynika, że każda potwierdzona obecność insektów jest odpowiednim czasem do działania. Dezynsekcja jest więc jedynym ratunkiem zawsze, a najlepiej gdy jest przeprowadzana na nierozrośniętej pladze. Widok choćby jednego karalucha w kuchni powinien bezwzględnie skłaniać do podjęcia szybkiej interwencji.

Podobnie obecność małej pluskwy czy nawet niewielkich plamek na pościeli niewiadomego pochodzenia (zaschnięta krew i odchody) nie może być bagatelizowana. Owady te bardzo szybko się rozmnażają, a jeśli już się pojawiły oznacza to, że znalazły dogodne dla siebie warunki i same nie odejdą.

Dezynsekcja z ABC Insekt w Białymstoku

Przeprowadzany przez nas proces dezynsekcji, jak już zaznaczyliśmy, przebiega różnie, gdyż wymaga tego natura insektów. W pewnych sytuacjach radzimy sobie niejako mechanicznie – np. podczas usuwania gniazd os czy szerszeni. W innych spryskujemy pomieszczenia specjalnymi preparatami zabijającymi owady i rozkładamy trutki w postaci specjalnego żelu.

Zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie kilku interwencji, choć w tym względzie dzięki doświadczeniu i wyborowi odpowiednich środków chemicznych osiągamy wysoką skuteczność – np. w przypadku pluskiew, by pozbyć się wszystkich wystarcza zaledwie dwukrotne spryskanie, a przy tym dajemy półroczną gwarancję czystości.

Do owadów, które poddajemy dezynsekcji, najczęściej należą wszystkie wymienione wcześniej w czterech grupach: szkodniki niszczące żywność, niebezpieczne w kontakcie, przenoszące choroby i pasożytujące na człowieku.

Zapraszamy do kontaktu w każdej sytuacji, która jest dla Państwa niekomfortowa w związku z obecnością owadów, w tym również po to, by się przed ich plagą zabezpieczyć. Nasza siedziba mieści się w Białymstoku. Usługi świadczymy również w okolicy miasta.

Usługi ABC Insekt

Menu