Ozonowanie usuwa wszystkie niebezpieczne dla zdrowia alergeny, bakterie, wirusy, roztocza i ich odchody, a także grzyby oraz ich zarodniki. Po zabiegu ozonowania pomieszczenie jest wolne od wszelkiego rodzaju czynników mających negatywny wpływ na drogi oddechowe.