szczur w dziurze na belce

Rodzaje szczurów – które osobniki poddajemy deratyzacji

Szczury są ssakami żyworodnymi. Należą do rodziny myszowatych (mysz jest tu nadrzędnym rodziną). Istnieje około 70 gatunków szczurów. Nie wszystkie są takie, jak te europejskie, kojarzące się z: kanałami, brudem i chorobami. Wiele szczurów tropikalnych to czyste, żywiące się owocami zwierzęta.

W Europie i Polsce szczury są traktowane jako zagrożenie po pierwsze przez historię wielu epidemii dziesiątkujących ludność w przeszłości, a po drugie przez ich biologię. Potrafią się niezwykle szybko rozmnażać i są bardzo odporne – nawet nowoczesna deratyzacja nie jest w stanie zupełnie zwalczyć szczurzej populacji.

Rodzaje szczurów w Polsce

jedzenie wabik szczurówSzczury występujące w Europie, w tym w Polsce, stanowią gatunki żyjące blisko z człowiekiem. Stąd wynika, że uznawane są za szkodniki. Nie tylko bowiem przenoszą choroby, co już dzisiaj nie stanowi takiego zagrożenia jak dawniej – należy zaznaczyć, że dzięki stałej, cyklicznej i obowiązkowej deratyzacji, którą wykonują takie firmy jak nasza ABC Insekt w Ostrołęce i innych miastach.

Problem bowiem ze wzrastającą populacją szczurów dopiero na końcu niesie ze sobą zagrożenie epidemiologiczne. Najpierw szkodniki niszczą żywność, co ma miejsce szczególnie na wsiach. Można dodać, że w dalekiej przeszłości w taki sposób szczury również przyczyniały się do śmierci tysięcy osób – pozbawiając ich zapasów jedzenia.

Do występujących w Polsce szczurów, które jednocześnie poddajemy deratyzacji, należą:

  • szczur wędrowny – ten właśnie, który zamieszkuje kanalizację większych miast czy budynki wiejskich domów; jest wszystkożerny, a w wielu miastach „dokarmiany” przez wrzucanie jedzenia do toalety i spuszczanie z wodą (przestrzega się przed tym mieszkańców); eksploruje swoje otoczenie własnymi ścieżkami, dlatego bywa widywany nawet na ostatnich piętrach wieżowców;
  • szczur śniady – jest nieco mniejszy od wędrownego i również upodobał sobie tereny podmokłe; stąd w Polsce występuje nad morzem, ale również w miastach, przez które przepływają rzeki; zauważa się, że jest wypierany przez szczura wędrownego.

W Polsce występują jeszcze szczury udomowione (laboratoryjne). Nie przenoszą one chorób, są czyste i podlegają kontroli – można je zakupić w sklepach zoologicznych.

Podsumowując, szczury poddawane deratyzacji w Polsce to głównie szczury wędrowne, gdyż to ich populacja jest największa. Oczywiście reaguje się na każdy jej wzrost, również szczurów śniadych, lecz one są mniejsze od wędrownych i dlatego przegrywają walkę ze swoimi kuzynami.

Jakie szkody robią szczury

Poza przenoszeniem groźnych chorób, z czego wynika obowiązek deratyzacji, szczury jak już wspomniano są szkodnikami. Ich nazwa – gryzonie, nie jest przypadkowa. Zęby szczura stale rosną musi je więc „piłować” podgryzając. Szczur może:

  • zniszczyć części trwałe mieszkania czy budynków gospodarczych – gryzie meble, fundamenty, drzwi, kable etc.,
  • porywać zwierzęta hodowlane – istnieją doniesienia o porywaniu prosiąt (a także atakowaniu dużych świń), lisich szczeniaków z ferm, ptaków domowych,
  • a przede wszystkim pozbawić człowieka zapasów żywności czy to domowej, czy przechowywanej w gospodarstwach.

Oczywiście szkody zawsze są proporcjonalne do wielkości populacji gryzoni i na ich podstawie tych szkód szacować wielkość populacji.

Jak przeprowadzamy deratyzację w Ostrołęce i innych miastach

Obowiązkowa deratyzacja nieco różni się od przeprowadzanej w związku z plagą szczurów, np. w gospodarstwie rolnym, sortowni czy magazynie. W takim wypadku ABC Insekt w Ostrołęce dojeżdża na miejsce i szacuje szkody poczynione przez gryzonie.

Pierwszą czynnością jest identyfikacja gatunku szczura. Następnie przechodzi się do obserwacji, która przeprowadzana jest po zachodzie słońca. Należy określić miejsca żerowania szczurów i zlokalizować ich siedliska. Kolejnym etapem deratyzacji jest rozkładanie pułapek mechanicznych i trutek we wszystkich newralgicznych miejscach. Ma to istotne znaczenie tam, gdzie przechowywana jest żywność lub plony, których nie można zanieczyścić chemicznie. Istotą walki w takim wypadku jest więc zaatakowanie siedliska szczurów. Jest to zadanie trudne, lecz doświadczeni specjaliści DDD zwykle sobie z nim radzą.

Usługi ABC Insekt

Menu