rękawiczki do dezynsekcji

Dezynsekcja – obszary pracy

Chcąc zamówić określoną usługę dotyczącą zwalczania szkodników czy owadów nie zawsze wiadomo, do kogo się zwrócić i co jest potrzebne, by pozbyć się problemu. Istnieją tu: dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja i tylko odpluskwianie ma jednoznaczny charakter. Poniżej więc przedstawimy na przykładzie pracy ABC Insekt z Białegostoku, jakie usługi wykonywane są, gdy ich celem jest zniszczenie plagi uciążliwych owadów.

Jaki jest cel dezynsekcji

Samo słowo dezynsekcja oznacza niszczenie plag szkodliwych, a szczególnie pasożytniczych kolonii owadów. W definicji tej zawiera się więc istotna całego procesu – problem z owadami musi być duży, by się jej podjąć i zazwyczaj realnie uprzykrza życie ludziom, a czasem nawet jest niebezpieczny dla zdrowia.

Do grup owadów podlegających dezynsekcji zalicza się:

 • pająk dezynsekcja naturalnakolonie much, które potrafią się rozmnożyć w niezwykle szybkim tempie (plagi takie szczególnie często mają miejsce w pobliżu wysypisk śmieci i oczywiście w ciepłych miesiącach roku);
 • kolonie karaluchów i prusaków – które stanowią plagę szczególnie w starszych budynkach mieszkalnych; zadomowione w kanalizacji są bardzo trudne do usunięcia;
 • mrówki – dziesiątki tysięcy osobników, często będące plagą domów jednorodzinnych; trudność w ich usunięciu polega na tym, iż dezynsekcja musi uwzględniać zniszczenie gniazd wraz z królowymi, których po pierwsze może być kilka, a po drugie ich siedziby mogą być oddalone od miejsc, w których ujawniają się mrówki nawet o kilkadziesiąt metrów (w sieci korytarzy);
 • mole spożywcze – występujące najczęściej w kuchniach, w sypkich produktach, które stanowią ich pożywienie;
 • osy i szerszenie – potrafiące zadomowić się w trudnodostępnych miejscach, np. na poddaszu, skąd bardzo trudno je usunąć, a jak wiadomo, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców;
 • krocionogi – nazywane czasami „pełzającym problemem”, zasiedlają zwykle piwnice, gdzie ciężko usunąć ich plagę;
 • pająki – przez niektórych pozostawiane w spokoju, ponieważ łapią inne uciążliwe insekty (np. komary), jednak generalnie wzbudzające lęk i usuwane; od czasu do czasu słychać o plagach pająków w różnych miejscach w Polsce.

Oczywiście dezynsekcja dotyczy wszystkich znanych insektów, które z różnych przyczyn mogą się w danym miejscu znacząco rozmnożyć. Powyżej wymieniono jedynie te, które sprawiają problemy najczęściej.

Jak usuwa się insekty – doświadczenia ABC Insekt w Białymstoku

Metod na usuwanie insektów jest kilka, w tym takie, które można zastosować samodzielnie. Należą do nich:

 • zastosowanie środków fizycznych – czyli domowe metody walki, czasem skuteczne; należy do nich użycie: ognia, pary wodnej, gorącego powietrza, ultrafioletu, gazu, a także zimna (oczywiście w kilku z wymienionych przypadków należy zaopatrzyć się w odpowiednie akcesoria i preparaty ze sklepu);
 • użycie środków mechanicznych (również domowe) – zazwyczaj jednak nieskuteczne w walce z koloniami owadów; polegające na ich wyłapywaniu i niszczeniu, a także tradycyjnym oczyszczaniu pomieszczeń i mebli;
 • zastosowanie chemii – czyli popularnych środków owadobójczych, co może być skuteczne w przypadku niewielkich plag;
 • oraz środków biologicznych – co stanowi ciekawostkę i zdecydowanie samodzielnie się tych metod nie stosuje, w biologicznym usuwaniu szkodników używa się drapieżników polujących na szkodniki lub organizmy chorobotwórcze.

Metoda walki z insektami jest więc wiele. Niektórych insektów jednak nie sposób usunąć stosując „domowe” metody. Z doświadczeń ABC Insekt z Białegostoku wynika, że większość metod tego typu prowadzi do chwilowego pozbycia się owadów, po czym nierzadko atakują ze zwiększoną siłą.

Jak skutecznie przeprowadza się dezynsekcję

Skuteczną dezynsekcję zapewnia przede wszystkim wykorzystanie wiedzy o określonego rodzaju owadach, które mają jej podlegać. Drugim z warunków jest przeprowadzenie prac co najmniej w dwóch fazach – po fazie wstępnej i sprzątaniu, dokonuje się kolejnych zabiegów. Trzecim warunkiem jest zastosowanie co najmniej dwóch metod (spośród wypunktowanych powyżej) – proces taki nazywa się „zintegrowanym zwalczaniem insektów”.

Zobacz również Dezynfekcja i jej zastosowanie na tle innych metod usuwania drobnoustrojów

Usługi ABC Insekt

Menu