Ozonowanie pomieszczeń

Dezynsekcja – cele, metody, skuteczność

Świat insektów to niezwykle bogaty ekosystem. Wśród milionów znanych owadów są i takie, które upodobały sobie ludzkie siedziby lub mieszkają obok nas. Gatunki te nazywamy synotropijnymi. Nierzadko też musimy z nimi walczyć, gdyż ich głównym celem jest pozbawienie nas zapasów żywności lub nawet nasza krew. Służy temu właśnie dezynsekcja, czyli zwalczanie szkodników i pasożytów z zastosowaniem nowoczesnych technologii owadobójczych.

Jakie owady zwalczamy najczęściej?

I choć zwalczanie insektów jest celem głównym dezynsekcji, możemy również wymienić jej cele szczegółowe, a innymi słowy są to gatunki, które usuwamy najczęściej, te: najbardziej naprzykrzające się, wyrządzające najwięcej szkód, a nierzadko przenoszące groźne choroby. Należą do nich:

  • pluskwy – od setek lat żyjące przy człowieku pasożyty żywiące się naszą krwią; okresowo tworzące plagi obejmujące nawet całe miasta, co jest związane z łatwością ich przemieszczania się na żywicielu i szybkim cyklem rozrodczym,
  • prusaki i karaluchy – dobrze znane owady, budzące nasze szczególne obrzydzenie; nie gryzą nas, lecz zanieczyszczają i niszczą zapasy pożywienia,
  • muchy – przenoszące niewspółmiernie większą ilość zarazków chorobotwórczych w porównaniu ze wszystkimi innymi owadami,
  • mrówki – wśród których również żyją gatunki, które upodobały sobie nasze domy, a należą do nich w szczególności małe faraonki,
  • owady niszczące zapasy żywności – jak: rybiki cukrowe, wołki, chrząszcze spożywcze, omacnice i inne,
  • oraz osy i szerszenie – nie będące szkodnikami, lecz dokuczliwe, a w roju stanowiące dla nas zagrożenie.

Z oczywistych względów dezynsekcja nie jest usługą wykorzystywaną w każdym przypadku. Do pewnego stopnia zawsze próbujemy radzić sobie z owadami samodzielnie i pozwalają nam na to środki chemiczne dostępne w wielu sklepach. Profesjonalne zwalczanie insektów zamawiane jest zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia z ich plagą, a nie jest to zjawisko ani rzadkie, ani atypowe dla populacji wielu owadów. Wręcz przeciwnie, na wielu gatunkach, krótki, czasem kilkudniowy cykl życia, wymusił rozmnażanie się ponad miarę.

Nowoczesne metody dezynsekcji

dezynsekcję można robić chemiąNatomiast w zwalczaniu owadów posiadamy obecnie duże zaplecze metod i środków chemicznych, które w większości zapewniają skuteczne usunięcie każdej plagi. Pozostawiając na boku chemikalia, gdyż jest ich bardzo dużo, poniżej wymieniamy najczęściej stosowane metody dezynsekcji, a są to:

  • metody opryskowe – najpowszechniej stosowane, polegające na rozpylaniu trujących środków (płynnych i sproszkowanych) w miejscach pobytu insektów,
  • metody żelowe – bazujące na rozkładaniu drobnocząsteczkowych trutek, które z jednej strony przywierają do owadów i są przez nie przenoszone do gniazda, co zapewnia eliminację większości szkodników, a z drugiej ich struktura i zapach zachęca je do zjedzenia,
  • metody gazowe – działające poprzez drogi oddechowe, dlatego w ich przypadku konieczne jest opuszczenie domu,
  • oraz zamgławianie termiczne ULV – polegające na pokrywaniu całego pomieszczenia drobinkami, których owady nie mogą ominąć.

Czynnik „O” negatywnie wpływający na skuteczność dezynsekcji

Największą przeszkodą w zwalczaniu owadów, nazwaną tu czynnikiem „O”, jest ich natura. Współcześnie stosowane środki owadobójcze są niezwykle skuteczne i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a pomimo tego niejednokrotnie insekty powracają w to samo miejsce po przeprowadzonej dezynsekcji. Robią to mrówki, karaluchy, a nawet osy. Wynika to bezpośrednio z ich natury, a idealnym przykładem prezentacji przyczyn omawianych trudności jest biologia mrówek faraonek.

Otóż ta mała domowniczka tworzy tzw. gniazda satelickie – połączone ze sobą komory zasiedlane przez królowe (królowych może być nieskończona liczba). Nierzadko korytarze łączące ze sobą poszczególne gniazda prowadzą na zewnątrz domu, a zawsze zajmują dużą powierzchnię. Stąd też nawet bardzo dokładne spryskanie całego domu może zakończyć się fiaskiem, gdyż istniejącymi korytarzami przybędą kuzynki zlikwidowanych wewnątrz pomieszczeń kolonii i powtórnie je zasiedlą. A pomoże im w tym właśnie ich biologia, która pozwala wyhodować kolejne królowe z istniejących poza domem jaj.

Powyższe fakty wskazują na pewien przedział ufności, który zawsze należy mieć na uwadze podczas zamawiania dezynsekcji – trzeba się liczyć z tym, iż problem może powrócić. Dlatego też doświadczenie i wiedza zamawianych fachowców ma niezwykłe znaczenie.

ABC Insekt z Białegostoku stara się ten przedział ufności poszerzać, stosując w niektórych przypadkach zintegrowane metody zwalczania insektów, polegające na jednoczesnym stosowaniu trzech z wymienionych metod: opryskiwania chemicznego, rozkładania żelu oraz zamgławiania ULV. Z naszego doświadczenia wynika, że łączenie ze sobą dostępnych sposobów zwalczania owadów przynosi najlepsze rezultaty.

Usługi ABC Insekt

Menu