dezynfekcja przy suficie

Dezynfekcja – obowiązkowa i zalecana

Pod pojęciem dezynfekcji kryje się niszczenie mikroorganizmów. Oczywiście wszędzie one nas otaczają i stale mamy z nimi kontakt, jednak są i takie, z którymi kontakt niesie dla człowieka ryzyko poważnych szkód zdrowotnych. Spotkać takie mikroorganizmy możemy w niektórych miejscach zawsze, a w innych sporadycznie.

Wiedza naukowa pozwala jednak i przewidzieć możliwość kontaktu z bakteriami oraz wirusami, i wymusza podejmowanie dezynfekcji tam, gdzie zagrożenie to występuje stale. ABC Insekt w Białymstoku zajmuje się dezynfekcją na co dzień, wskażemy więc, kiedy można ją zastosować według uznania, a kiedy jest to konieczne.

Unikanie chorób w życiu codziennym dzięki dezynfekcji

zagrzybiona ściana przed dezynfekcjąNa co dzień dezynfekcja jest wymagana i/lub zalecana, gdy:

 • chcemy się pozbyć zagrzybienia ścian w mieszkaniu i innych pomieszczeniach – co należy cyklicznie powtarzać, jeśli mieszkanie jest zawilgocone,
 • chcemy odkazić łóżko i pomieszczenie, w którym leżała osoba zakaźnie chora,
 • ma miejsce sezon letni i wiosenny, a wokół zbiera się wiele czynników alergogennych,
 • często cierpimy na choroby o niewyjaśnionej etiologii – co może być związane z niekorzystnymi warunkami mieszkaniowymi (grzyby, pleśnie i inne mikroorganizmy),
 • jesteśmy uczuleni na mikroorganizmy na stałe obecne w mieszkaniach, jak m.in. roztocza,
 • kupujemy lub wynajmujemy mieszkanie – szczególnie w drugim wypadku, gdy nie zostało przemeblowane,
 • oraz okresowo, ze względów higienicznych, drobnoustroje bowiem są stale obecne w naszym otoczeniu.

Niektóre z powyżej wymienionych sytuacji wymagają dezynfekcji, inne pozwalają na jej zastosowanie i są zalecane, choć niekonieczne. Inaczej jest w przypadku miejsc, w których na stałe występują drobnoustroje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

Kiedy i gdzie dezynfekcja jest konieczna

Istnieją miejsca, w których dezynfekcja jest okresową, a nawet doraźną koniecznością. Często na myśl w pierwszej kolejności przychodzi szpital i rzeczywiście, wymaga on stałego dozoru tego typu. Innymi miejscami, w których cykliczna dezynfekcja jest konieczna są hotele i motele. Przemawiają za tym oczywiste względy podobne do tych, które mają miejsce po wynajęciu mieszkania.

Podobne znaczenie odkażanie ma w:

 • zakładach zajmujących się oczyszczaniem ścieków oraz usuwających odpady,
 • placówkach oświatowych i wychowawczych począwszy od żłobków,
 • wszelkiego typu fermach hodowlanych oraz gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt,
 • gabinetach odnowy biologicznej, kosmetycznych, medycyny estetycznej, sanatoriach etc.,
 • kuchniach restauracyjnych,
 • starych obiektach budowlanych przystosowywanych do ponownego zamieszkania.

W powyższych wypadkach istnieją wypracowane procedury dezynfekcji. Wynika to z wiadomego i znanego specjalistom DDD zagrożenia zależnego od opisanych miejsc.

Jak przebiega dezynfekcja – przykład ABC Insekt z Białegostoku

Podczas prac w Białymstoku i innych miastach w dezynfekcji stosujemy zaawansowaną chemię niszczącą drobnoustroje. Poprzedza to oczywiście rozpoznanie zagrożeń w danym miejscu. Po tym kroku wdraża się odpowiednie procedury.

Na przykładzie szpitali, analizuje się funkcje pomieszczeń, ich połączenia, pracę osób, które w nich przebywają, co sprowadza się do przewidzenia ewentualnych zagrożeń – rozszerza się wówczas proces odkażania pomieszczeń. Istotne jest również, iż w szpitalach występuje wiele szczepów bakterii bardzo odpornych. Dlatego doświadczenie ekipy ma duże znaczenie dla wykonania skutecznego odkażania. Warunkuje ono dobór odpowiednich preparatów biobójczych, sposób ich zastosowania oraz potrzebny do skutecznej dezynfekcji czas.

Usługi ABC Insekt

Menu