dwa szczury domowe

Deratyzacja – jak przebiega w pomieszczeniach gospodarczych

Wszystkożerne szczury potrafią doprowadzić gospodarstwo lub magazyn żywności do ruiny. Od niepamiętnych czasów pozbawiały one ludzi pożywienia, lecz w przechowalni owoców czy warzyw mogą zniszczyć całoroczny dorobek rolnika czy przedsiębiorcy. W przypadku ich występowania, na miejscu przeprowadzana jest profesjonalna deratyzacja, która jest jedynym sposobem na uchronienie się przed stratami. Jako firma DDD działająca w Łomży i innych miastach, prezentujemy podstawowe rozwiązania skojarzone ze zwalczaniem plagi szczurów.

Dlaczego szczury lubią pomieszczenia gospodarcze

piwnica przed deratyzacjąOdpowiedź na pytanie narzuca się sama – w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach rolnych, wszelkiego typu sortowniach i przechowalniach, zawsze jest jedzenie lub jego resztki. Szczury natomiast wszystkożerne są z konieczności i nie pogardzą tym co świeże, choć zjedzą też produkty nadpsute.

Ponadto w pomieszczeniach tego typu zawsze jest woda, a choć bez jedzenia szczur może przetrwać 3 tygodnie, to już bez wody jedynie 24 godziny. Dodatkowo szczury w takich miejscach znajdują schronienie przed drapieżnikami. I jakby było tego mało, opisywane obiekty stanowią doskonałe miejsca do gniazdowania. Natomiast konkurencja – myszy, zostaje w stosunkowo krótkim czasie wytępiona.

Z czym wiąże się problem ze szczurami

Pominiemy tu choroby, które przenoszą gryzonie, a które są niebezpieczne dla ludzi. Stanowi to wiedzę powszechną i z niej wynika fakt obowiązkowej deratyzacji na osiedlach mieszkalnych w miastach. Kolonia szczurów ma zwyczaj:

 • zjadać i niszczyć wszystko co jadalne – urządza więc sobie w określonym miejscu tymczasowe żerowisko,
 • zanieczyszczać gromadzone przez ludzi zapasy moczem i odchodami, co stanowi o wzroście zagrożenia epidemiologicznego,
 • podgryzać różne elementy wyposażenia, elementy drewniane, a także kable i rury, co może doprowadzić do zalania pomieszczeń lub pożaru.

W każdym przypadku obecność szczurów jest więc wysoce niepożądana i zagraża człowiekowi na wielu płaszczyznach.

Jak się walczy ze szczurami

Proces deratyzacji przebiega następująco:

 • szczury należy rozpoznać, by dobrać odpowiednie trutki,
 • ocenia się wielkość ich populacji,
 • ocenia się miejsca ich żerowania i aktywności, co stanowi ważny element dalszego postępowania,
 • w odpowiednich miejscach rozkłada się trutki i pułapki mechaniczne,
 • ocenia się zniszczenia pomieszczeń oraz poszukuje drogi przedostawania się gryzoni do nich, by je zabezpieczyć, są to: poszycie dachu, wykopy w okolicy fundamentów lub przy ścianach,
 • poszukuje się gniazd gryzoni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, a następnie się je niszczy,
 • oraz wdraża się metodę zintegrowaną.

Wprowadzenie metody zintegrowanej, dla której stosuje się skrót IPM, jest najskuteczniejszą metodą zwalczania gryzoni.

2 rodzaje efektywnej IPM na przykładzie realizacji z Łomży

Z doświadczenia ABC Insekt podczas prac na Podlasiu, w tym również w Łomży wynika, że najskuteczniejsze jest łączenie kilku metod. Szczególnie zalecamy metody:

 • sanitarne – które polegają na ograniczeniu dostępności wody i pożywienia, a także zadbaniu o stan higieniczny pomieszczeń (ich gruntownym wysprzątaniu) oraz okolicy na zewnątrz budynku; należy pamiętać, że szczury to nie krety, oczyszczenie więc terenu wokół budynku przynajmniej w pasie 1 metra wzmocni monitoring i na podstawie kierunku, z którego nadchodzą, pozwoli zlokalizować potencjalne gniazda szczurów dotąd nieodnalezione;
 • chemiczne – do których głownie należą rodentycydy; w przypadku dużej populacji szczurów stosuje się fosforek cynku; zalecamy przy tym stosowanie różnych kombinacji sprawdzonych trutek.

Oczywiście w celu podniesienia skuteczności deratyzacji należy w międzyczasie podejmować również inne działania, jak naprawiać szczelność ścian i fundamentów, tropić dodatkowe gniazda oraz testować skuteczność podejmowanych działań. W przypadku pomieszczeń gospodarczych deratyzacja trwa zwykle dwa tygodnie.

Usługi ABC Insekt

Menu